Skip to content

מחבר: Arie Krampf

ד"ר אריה קרמפף הוא מרצה בכיר בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו. הוא מתמחה בכלכלה פוליטית של מוסדות מוניטריים ופיננסיים, משילות פיננסית גלובלית, בהיסטוריה הכלכלית של ישראל, היסטוריה כלכלית והיסטוריה של המחשבה הכלכלית. מחקריו עוסקים ביחסים בין המדינה והשוק בהקשרים מוסדיים מקומיים ובינלאומיים, ובתפקיד של רעיונות כלכליים בעיצוב משטרים כלכליים, התפרסמו בכתבי עת בולטים. בעבר ד"ר קרמפף היה חוקר-אורח באוניברסיטה החופשית של ברלין ( Freie Universität) גרמניה; במכון מקס פלאנק, ברלין ( Max Planck Institute for the History of Science) .

בגין עבודותיו זכה ד"ר קרמפף במלגות ופרסים ביניהם מענק מחקר מקרן המדע האוסטרית (Joint Excellence in Science and Humanities Grant of the Austrian Science Foundation), פרס מאמר מצטיין מטעם האגודה לקידום הסוציולוגיה הכלכלית (SASE), פרס חוקר צעיר מטעם האגודה להיסטוריה כלכלית (Young Scholar Award at the History of Economics Society Annual Conference, Notre Dame University), ובפרס עבודת דוקטורט מצטיינת מעם המחלקה ללימודי ישראל באוניברסיטת ניו-יורק (Adler Dissertation Award for an outstanding dissertation about Israel Studies submitted during 2009, granted by the Skirball Department of Hebrew and Judaic Studies, New York University)

ד"ר קרמפף מפרסמם מעת לעת פרשנויות בתחומי התמחותו ברשתות החברתיות, בעיתונות הכתובה והאלקטרונית. הוא חבר באגודות בינלאומיות ביניהם העמותה ללימודים בינלאומיים (ISA) והאגודה לקידום הסוציולוגיה הכלכלית (SASE). כמו כן ד"ר קרמפף מכהן כחבר הועד המנהל של העמותה הישראלית ליחסים בינלאומיים וחבר הועד המנהל של האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופאית.

מה רוצים העובדים?

על מחקר שפרסמתי לאחרונה בכתב העת Journal of Institutional economics, תחת הכותרת: What do workers want? Institutional complementarity as a mechanism of social change

בגדול, יש שתי גישות שמסבירות חקיקה חברתית, ובפרט ביטוחים חברתיים. האחת מתמקדת בכוחם של ארגוני העובדים, וגורסת כי ככל שהעובדים חזקים יותר פוליטית ומאורגנים החקיקה החברתית תהייה נדיבה יותר. השנייה גורסת כי חקיקה חברתית היא תוצאה של הסכמה חברתית רחבה המושתתת על קואליציה בין מעסיקים ועובדים בענפים דומיננטיים וכן גורמים ממשלתיים, מתוך הכרה של כל השותפים בקואליציה כי החקיקה החברתית תואמת את האינטרסים והעדפות שלהם.

במאמר זה שיתפרסם לאחרונה, בדקתי איזה משתי התיאוריות מסבירה טוב יותר את חקיקת חוק ביטוח אבטלה בישראל.

1 Comment

הסלמת מלחמת הסחר

אני יודע שזו לא השאלה הראשונה ששאלתם את עצמכם הבוקר, מה קורה עם מלחמת הסחר בין ארה”ב וסין. אבל סתם שתדעו, אם עבר לכם במקרה בראש, היא מסלימה.

איפה הדברים עומדים? תסכלו בתמונה: היקף הייצוא הסיני לארה”ב הוא של כ – 540 מיליארד דולר. במהלך השנה האחרונה טרמפ הגדיל את המיסוי על הסחורות האלו ב- 250 מיליארד, כלומר העלה את מחיר הסחורות הסיניות בארה”ב בכ-50 אחוז. מנגד, הייצוא האמריקאי לסין צנוע בהרבה, בהיקף של 120 מיליארד, והמיסוי העודף עליו כמעט מכפיל את מחיר המוצרים האמריקאיים בסין.

Leave a Comment