Skip to content

חודש: מאי 2019

הסלמת מלחמת הסחר

אני יודע שזו לא השאלה הראשונה ששאלתם את עצמכם הבוקר, מה קורה עם מלחמת הסחר בין ארה”ב וסין. אבל סתם שתדעו, אם עבר לכם במקרה בראש, היא מסלימה.

איפה הדברים עומדים? תסכלו בתמונה: היקף הייצוא הסיני לארה”ב הוא של כ – 540 מיליארד דולר. במהלך השנה האחרונה טרמפ הגדיל את המיסוי על הסחורות האלו ב- 250 מיליארד, כלומר העלה את מחיר הסחורות הסיניות בארה”ב בכ-50 אחוז. מנגד, הייצוא האמריקאי לסין צנוע בהרבה, בהיקף של 120 מיליארד, והמיסוי העודף עליו כמעט מכפיל את מחיר המוצרים האמריקאיים בסין.

Leave a Comment