Skip to content

בתקשורת

טורי דיעה

משבר אוקראינה, משבר האקלים והדילמה הגרמנית. הארץ “דיעות”. 21 לפברואר 2021 [PDF]

הסיפור של אליק פלמן — פנטזיה בורגנית על חיים אקולוגיים. הארץ “דיעות” , 12 בדצמבר 2021. [PDF]

עוד נברך את פישר ופלוג: משבר הקורונה ויתרות מטבע חוץ של ישראל. גלובס. “דיעות”. 11 למרץ 2020. [PDF

הליברליזם לא מת, הוא רק בתרדמת. גלובס. “דיעות”. 12 לפברואר 2020 [PDF]

כולנו קפיטליסטים עכשיו, אבל איזה קפיטליזם אנחנו רוצים. גלובס. “דיעות”. 11 לדצמבר 2019 [PDF]

המהפכה האחרת של 1989. גלובס. “דיעות”. 12 לנובמבר 2019. [PDF]

העידן שאחרי דראגי – בנק מרכזי אירופי מעורב ופעיל. דה-מרקר. 29 ליוני, 2019.

בנק ישראל צריך כלי נשק ישנים. דה-מרקר, 19 לאפריל, 2015.

עידן חדש בבנקים המרכזיים, דה-מרקר, 6 לאפריל 2015

לפרק את המשבר הכלכלי. העוקץ. 8 יולי 2011

האירו חוזר אל העתיד. דה-מרקר 4 במרץ, 2010.

ראיונות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית

 

הבנקים המרכזיים נאלצים לטפל במה שהממשלות מזניחות. גלובס (ראיון עם אורי פסובסקי), 5 למרץ 2021. [PDF]

כל מי שמאמין בכלכלת שוק צריך להיות מוטרד מהסממנים הלאומיים שלה. מגאזין דה-מרקר, ראיון עם גיא רולניק, 12 ליולי 2015.

חינוכית 23 – “עושים סדר” גל גבאי. ראיון על הספר, המקורות הלאומיים של כלכלת השוק. אפריל 2015

Everything You Knew about the Israeli Economy is Wrong. Interview with Gilad Halpern Dhalia Scheindlin on my book, the Israeli Path to Neoliberalism.

על מדיניות הסחר של טראמפ, העולם היום, 28 לאוגוסט 2018

ביקורות ספרים

האתיקה של הקפיטליזם: ביקורת במוסף ספרים על ספרם של לוק בולטנסקי (Luc Boltanski) ואיב צ’יאפלו (Eve Chiapello), הרוח החדשה של הקפיטליזם (Le Nouvel Esprit du Capitalisme). הארץ, מוסף ספרים, יוני 23, 2003.

דמוקרטיה רדיקלית או דה-פוליטיזציה של הפוליטיקה: ביקורת על ספרם של ארנסטו לקלאו ושאנטל מוף, הגמוניה ואסטרטגיה סוציאליסטית: לקראת פוליטיקה דמוקרטית רדיקלית. הארץ, מוסף ספרים, 9 ליוני, 2004.

הרצאות מצולמות

מדינת הרווחה בישראל בשנות ה-70: פרוייקט סוציאל דמוקרטי או ליברלי. האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית. ינואר 2018

בנק ישראל כסוכן פיתוח כלכלי, 1948-1954. האגודה הישראלית לכלכלה. ינואר 2015.

מדיניות הייצוב כניאו-מרקנטליזם. כנס שלושים שנה למהפכה הניאו-ליברלית בישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 30 לנובמבר, 2015.

הערות על הכלכלה הפוליטית של מימון האמנות הפלסטית בישראל. בכנס השנתי של איגוד האמנים הפלסטיים. אוגוסט 2015

כיצד הגיעה קבוצת ה-5 להסכמה אודות המטרה של יציבות מחירים, 1992-1988. האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית,