קטגוריה: הרצאות

על חקיקת חוק ביטוח אבטלה בישראל

בהרצאה זו אני מציג את המחקר שלי על חקיקת חוק ביטוח אבטלה בישראל ב-1972. בקצרה, המחקר מראה כי חוק ביטוח אבטלה בישראל היה נצחון של

ד"ר אריה קרמפף

כלכלן פוליטי

ד”ר אריה קרמפף הוא מרצה בכיר בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו. הוא מתמחה בכלכלה פוליטית של מוסדות מוניטריים ופיננסיים, משילות פיננסית גלובלית, בהיסטוריה הכלכלית של ישראל, היסטוריה כלכלית והיסטוריה של המחשבה הכלכלית.