Skip to content

אודות

אני פרופסור חבר בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו, ומתמחה בכלכלה פוליטית השוואתית וכלכלה פוליטית בינלאומית. בעשרים השנים האחרונות אני עוסק בחקר הכלכלה הפוליטית של ישראל וההיסטוריה הכלכלית שלה (שני תחומים קרובים אך שונים), וכן בחקר בנקים מרכזיים, ההיסטוריה שלהם בהקשרים מקומיים שונים, וביחסי הגומלין בין בנקים מרכזיים ביניהם. הגישה המחקרית שלי מייחסת משקל רב לרעיונות כלכליים, ההשתנות שלהם בזמן ועל האופן בו שינויים אלה משפיעה על משטרים כלכליים. 

לאחרונה הייתי פרופסור אורח במחלקה לממשל באוניברסיטת הארוורד, שם לימדתי קורס על כלכלה פוליטית של ישראל וסמינר על גלובליזציה פיננסית. על ההתנהסות הזו ניתן לקרוא כאן. בעבר שהיתי כחוקר אורח (פוסט-דוקטורנט) באוניברסיטה החופשית של ברלין ( Freie Universität), במכון מקס פלאנק להיסטוריה של המדע, גם הוא ברלין ( Max Planck Institute for the History of Science)  ובמכון דייויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. 

במהלך השנים זכיתי במספר מענקי מחקר ביניהם מענק מחקר מקרן המדע האוסטרית (Joint Excellence in Science and Humanities Grant of the Austrian Science Foundation), פרס מאמר מצטיין מטעם האגודה לקידום הסוציולוגיה הכלכלית (SASE), פרס חוקר צעיר מטעם האגודה להיסטוריה כלכלית (Young Scholar Award at the History of Economics Society Annual Conference, Notre Dame University), ובפרס עבודת דוקטורט מצטיינת מעם המחלקה ללימודי ישראל באוניברסיטת ניו-יורק (Adler Dissertation Award for an outstanding dissertation about Israel Studies submitted during 2009, granted by the Skirball Department of Hebrew and Judaic Studies, New York University)

אני גם מפרסמם מעת לעת פרשנויות בתחומי התמחותו ברשתות החברתיות, בעיתונות הכתובה והאלקטרונית. הוא חבר באגודות בינלאומיות ביניהן העמותה ללימודים בינלאומיים (ISA) והאגודה לקידום הסוציולוגיה הכלכלית (SASE).